Wat zegt de wet?

Is regelgeving voldoende?


Nee, regelgeving is niet voldoende.

  • De kracht van het beleid hangt immers nauw samen met de mate waarin elk van de vier pijlers van een alcohol- en drugbeleid uitgewerkt is: de pijler regelgeving, maar ook de pijlers procedures bij acuut en chronisch misbruik, hulpverlening en vorming en voorlichting.
  • Een zwakke, dus minder uitgewerkte pijler ondermijnt het effect van het ganse beleid.
  • De pijler Vorming en voorlichting is enorm belangrijk om de drie andere pijlers te realiseren. Vorming en voorlichting zijn cruciaal om de werknemers te motiveren het beleid toe te passen. Specifieke vorming voor sleutelfiguren (leidinggevenden, hulpverleners) is aangewezen. Zij worden immers (eerst) met functioneringsproblemen ten gevolge van problematisch alcoholgebruik geconfronteerd en moeten weten hoe op te treden.

Cases

Vlaamse overheid

“Alcohol- en drugbeleid in de Vlaamse overheid”

Cao 100 als belangrijke inspiratiebron.

Vlaamse overheid, Departement Bestuurszaken / Afdeling Preventie en Bescherming

Lees meer

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuws over alcohol en drugs op het werk.