In de praktijk

Van goedkeuring tot evaluatie

 

Goedkeuring en opname in het arbeidsreglement

 

Overleg en consensus

Net als bij de beleidsverklaring legt de werkgroep haar voorstel voor regelgeving, werkwijzen en procedures voor aan het comité voor preventie en bescherming op het werk en/of de ondernemingsraad. Het voorstel bevat het best ook al een actieplan. In dat actieplan geeft de werkgroep aan welke initiatieven, timing en budget nodig zijn om het alcohol- en drugbeleid effectief uit te voeren en te evalueren.

Het is de bedoeling dat zowel het comité als de ondernemingsraad na overleg en volgens hun bevoegdheden tot een consensus komen.

Wat als de ondernemingsraad niet tot een akkoord komt? Dan meldt de voorzitter van de ondernemingsraad dit aan de inspectie van de sociale wetten. Indien de inspecteur van de sociale wetten er niet in slaagt de standpunten te verzoenen, gaat de zaak naar het bevoegde paritair comité.

Opname in het arbeidsreglement

Zodra er een akkoord is over het voorstel van de werkgroep alcohol- en drugbeleid, kan de tekst opgenomen worden in het arbeidsreglement. Hiervoor is de gewone procedure tot wijziging van het arbeidsreglement vereist.

Elke werknemer moet informatie krijgen over het alcohol- en drugbeleid en een kopie van de wijzigingen ontvangen. Indien de werknemer geen kopie van de wijzigingen krijgt, is hij er niet door gebonden.

Informatie voor werknemers:

© 2010 VAD

Cases

Daniëlle Verlaet

“Voor een rendabel beleid zijn opleiding en informatie onmisbaar”

Opleiding is cruciaal voor een efficiënt resultaat. Opgeleide werknemers weten wat ze moeten doen en presteren beter.

Daniëlle Verlaet, Opleidingsadviseur IPV (opleidingscentrum voedingsindustrie)

Lees meer

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuws over alcohol en drugs op het werk.