In de praktijk

Uw alcohol- en drugbeleid in de praktijk

Uw organisatie en uw werknemers hebben baat bij een preventief alcohol- en drugbeleid. Met een beleid kunnen functioneringsproblemen ten gevolge van alcohol of andere drugs immers voorkomen of snel opgespoord worden. Dat is slechts één van de vele argumenten voor een beleidsmatige aanpak van alcohol- en drugproblemen.

De uitwerking van een preventief alcohol- en drugbeleid gebeurt niet op één dag. Het is een proces dat tijd en een goede voorbereiding vraagt. Deze pagina's helpen u op weg.

Een stappenplan voor uw beleid
De weg naar een uitgewerkt alcohol- en drugbeleid bestaat uit verschillende stappen: van de samenstelling van de werkgroep en de beleidsverklaring tot de eerste evaluatie van het beleid. Het beleid zelf steunt op vier pijlers, waarbij er aandacht is voor ieders rol. Bij de concrete uitvoering van uw beleid zijn voorlichting en vorming cruciaal.

Inspiratie nodig?
Sleutelfiguren uit uiteenlopende organisaties vertellen over hun ervaringen met een alcohol- en drugbeleid. Zij getuigen over het belang van een goed beleid en geven tips met praktijkvoorbeelden.

Deel uw ervaringen.
Vertel andere organisaties hoe het beleidsproces bij u verliep: stuur uw case in.

© 2010 VAD

Cases

Politie Antwerpen

“Beleid is kwestie van geloofwaardigheid ”

Politie Antwerpen legt in de eerste plaats de nadruk op een professionele dienstverlening.

Politie Antwerpen, Communicatiedienst

Lees meer

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuws over alcohol en drugs op het werk.