In de praktijk

De werkgroep


Taken


Het is de taak van de werkgroep om de uitgangspunten, doelstellingen en pijlers van een beleid uit te werken en te concretiseren. De uitwerking zelf gebeurt in een aantal stappen. De werkgroep legt vervolgens een voorstel voor aan de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk.

In principe heeft de werkgroep de volgende taken:

  • een analyse (stand van zaken) maken van de huidige omgang met alcohol en andere drugs in de organisatie
  • advies geven bij de uitwerking en toepassing van een alcohol- en drugbeleid
  • een voorstel voor een alcohol- en drugbeleid uitschrijven
  • het alcohol- en drugbeleid uitvoeren (bijvoorbeeld vorming en voorlichting organiseren)
  • het alcohol- en drugbeleid evalueren

Voor de analyse en evaluatie van uw alcohol- en drugbeleid kunt u de gratis onlinevragenlijst Q-ADO 2.0 gebruiken.

© 2013 VAD

Cases

Politiezone VLAS (Kortrijk-Kuurne-Lendelede)

“Een ADM-beleid uitwerken en implementeren doe je niet alleen!”

Een alcohol-, drug- en medicatiebeleid (ADM) uitwerken en implementeren gebeurt niet door de preventieadviseur alleen!

 

Politiezone VLAS (Kortrijk-Kuurne-Lendelede), Preventieadviseur psychosociale aspecten

Lees meer

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuws over alcohol en drugs op het werk.