In de praktijk

Vier pijlers voor een efficiënt beleid

 

Procedures bij acuut misbruik

 

Bij acuut misbruik heeft een werknemer zo veel alcohol of drugs gebruikt dat hij op dat ogenblik niet meer normaal kan functioneren.

Onmiddellijk ingrijpen

De leidinggevende stelt vast dat de werknemer niet in staat is te werken.

Omwille van de veiligheid voor de persoon zelf, maar ook voor zijn omgeving, is een onmiddellijke tussenkomst (meestal) nodig zodat de betrokken persoon niet aan het werk kan. In sommige grotere bedrijven gebeurt dat door bewakers die de toegang tot het bedrijf controleren. Meestal echter is het de taak van de direct leidinggevende om in te grijpen. In beide gevallen zijn er vooraf bepaalde afspraken nodig over wat er op dat moment moet gebeuren en wie er eventueel bijgehaald kan worden:

  • Moet de persoon naar huis of slaapt hij zijn 'roes' uit op het werk?
  • Wie brengt de werknemer naar huis (een andere werknemer, een taxi?).
  • Hoe wordt het werkverlet geregeld? In sommige bedrijven geldt de afwezigheid als werkverlet, in andere wordt de afwezigheid geregeld als een dag ziekte.

Bij discussie of agressie worden er soms nog andere personen bijgehaald, zoals de bedrijfsarts of een vertrouwensfiguur.

Opvolging achteraf

Het voorval dient nadien besproken te worden tussen de leidinggevende en de betrokkene. De meeste organisaties maken een duidelijk onderscheid tussen eenmalige en herhaaldelijke incidenten: bij een eenmalig voorval is een overdreven formele reactie niet aangewezen. Occasioneel misbruik kan immers iedereen overkomen, al zal de uiteindelijke reactie ook afhangen van de ernst van de situatie.

© 2010 VAD

Cases

Politie Antwerpen

“Beleid is kwestie van geloofwaardigheid ”

Politie Antwerpen legt in de eerste plaats de nadruk op een professionele dienstverlening.

Politie Antwerpen, Communicatiedienst

Lees meer

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuws over alcohol en drugs op het werk.